SGF, spol. s r.o.

Tel.:

+ 420 602 654 614

+ 420 602 226 618

E-mail:

vera.sourkova@centrum.cz

lidmila.holeckova@centrum.cz

Web:

www.sgf.cz

Vítejte na internetových stránkách firmy SGF, spol. s r.o.

Naše firma je připravena poskytnout Vám odbornou asistenci při Vašich podnikatelských aktivitách ve frankofonních zemích

SGF portfolio služeb :
 • Partnerství pro francouzské firmy, které chtějí podnikat v České republice nebo na Slovensku ;
 • Doprovod a tlumočení pro klienty během obchodních jednání ;
 • Překlady a tlumočení obecně ;
 • Specializované překlady, zejména internetových stránek a technické dokumentace ;
 • Průzkumy trhu a marketingové studie dle přesného smluvně specifikovaného zadání;
 • Studie týkající se legislativy pro export/import různých skupin výrobků;
 • Studie týkající se tržního potenciálu dané země : analýza stávajícího trhu, jeho tendencí, povahy a stavu konkurence ;
 • Vyhledávání dovozců/vývozců/distributorů/obchodních zástupců;
 • Identifice zákazníků ;
 • Specializované salony a výstavy : doprovod a tlumočení a/nebo asistence v expozičním stánku ;
 • Vyhledávání dodavatelů dle požadovaného produktu ;
 • Joint-venture, partnerství, prodej firmy : vyhledávání potencionálních partnerů dle dodaného zadání ;
 • Příprava obchodních a průzkumných misí : organizace misí na místě, vyhledávání konkrétních partnerů pro jednání dle zadání ;
 • Celkové zabezpečení obchodních případů na místě dle požadavků klienta ;
 • Speciálně zaměřené mise : na základě vzájemné dohody s klientem a společného vypracování zadání ;
 • Asistence při vzniku firem (Stanovy, zaregistrování firmy, ostatní nutné úkony) ;
 • Asistence při vydávání právních dokumentů (prodejní smlouvy, distributorské smlouvy, rámcové smlouvy aj.) ;
 • Pomoc českým a slovenským firmám, jejichž cílem je dostat se na francouzský trh ;
 • Průzkum a asistence v oblasti vyhledávání odborných pracovních míst pro Čechy a Slováky na fr. trhu na základě požadavků francouzských firem ;
 • Poskytnutí sídla firmy pro fr. zájemce o zahájení podnikání na českém trhu, zajištění fungování jeho firmy (přijímání obchodních partnerů a dalších návštěvníků, přijímání korespondence, odesílání korespondence zahraničnímu klientovi, vedení denní administrativní agendy, zajištění služby sekretariátu – dle požadavku zahraničního partnera ;
 • Vyhledávání nových zaměstnanců pro fr. firmy začínající na českém trhu ;
 • Překlady webových stránek do francouzštiny pro české a slovenské firmy.

www.sgf.cz     © SGF, spol. s r.o., 2022    portfolio  I   historie   I   kontakt